Stauder

Stauder

Flerårige planter som visner ned på vinteren. De blomstrer oftest kortere perioder enn sommerblomster, men kommer til gjengjeld opp hvert år.

 

Stauder er flotte i egne grupper eller sammen med busker og trær i bed. Skal man få et fint resultat med stauder bør man lage en plan. Tenk på hvor høye de blir, sprer de seg i bredden, liker de sol eller skygge. Blomstringstid er også viktig. Tenk på hvor du ønsker å se planten når den blomstrer. Kanskje er du ikke nederst i hagen på denne tiden den blomstrer.

 

Staudebed blir veldig fort rotete og lite flaterende. Tenk fargeskalaer, vekst og struktur. Tenk hele bedet under ett! Gå gjerne for større grupper, da viser plantene bedre igjen.

 

Stauder er også flotte til å fylle ut områder der annet ikke trives. Skyggefulle steder der plenen gror dårlig, mellom helleganger eller kanskje skråninger. Tråkkbregne, Kryptimian, Torskemunn og Vinterglans er lave dekkende sorter. Marikåpe, Alunrot og Kattemynte er flotte i større dekkende grupper!