VentiBox - Drivhus


NASA – PÅ VEIEN TIL MARS

Har du tenkt over hva luft egentlig inneholder? – Hva som holder oss og alle andre organismer i live? Det er ikke få prosesser som settes i gang for å skape en naturlig, perfekt balanse. Ute skjer reguleringer naturlig, men inne blir det fort ubalanse og skadelige mikrober kan hope seg opp og lage trøbbel.


Ventibox lager uteluft inne. I helsesektoren er denne allerede godt innarbeidet i bekjempelse av smitte og dårlig lukt! Den reduserer virus, sopp og bakterier i luft og på overflater og brukes bla a i barnehager og sykehjem. Også vond lukt i gamle hus, biler, toaletter og mugne kjellere forsvinner.


– men det var ikke dette den egentlig var laget for! Teknologien ble produsert for å kunne produsere tomater i verdensrommet på veien mot Mars. – og her kommer vi inn.PLANTENE

Planter har det best når de kan vokse i opprinnelig biologisk fauna, dvs. der de hører hjemme også geografisk. Det er en utfordring spesielt for oss her i det høye nord. Resultatet er at vi bygger oss kunstige miljøer hvor vi kan dyrke godsakene etter alle kunstens regler i drivhus, oftest bygget i aluminium og glass. Planten krever en naturlig balanse av fuktighet og temperatur, men også lufta er helt nødvendig for plantens trivsel og motstandsdyktighet.


Vi har mye fokus på jorda. Kvaliteten på gjødselen som skal brukes for vekst og trivsel osv. Vann er avgjørende, hvor vann fra naturlig kilde er best. Helst skal vi ikke bruke kjemikalier heller. Så hva med lufta? Ute har lufta med seg oksidanter som ikke tillater muggsopp og andre skadelige mikrober å feste seg, spise av, eller nedbryte din vekst. Det er fort gjort å bruke for mye vann, glemme seg ut. Mange drivhusplanter er ganske sårbare i vekstfasen og kan lett hemmes om forholdene ikke er i balanse.


NASA har utviklet en teknologi som balanserer lufta. Kort fortalt har forskerne gjenskapt naturlige oksidanter som frisk luft består av, elektronisk i en foto katalytisk prosess. Resultatet blir en miks av hydrogen peroksider, hydroksyl peroksider og aktiv oksygen, som holder dine planter friske. I tillegg vil den regulere etylen gass som plantene avgir i modningsprosessen


Mer info om Ventitech og teknologien finner du her!

Produktark - Ventibox drivhus

Relaterte artikler